Rozpoczynamy!

Z dniem 15 kwietnia 2015 roku Społeczny Instytut Zdrowia uzyskał wpis do KRS. Przed nami wiele wyzwań, nie osłabia to jednak naszego zapału 🙂