Repetytorium z echokardiografii – od wytycznych do praktyki klinicznej

Kurs doskonalący z echokardiografii „Repetytorium z echokardiografii – od wytycznych do praktyki klinicznej”

Data kursu: 16.03.2019 (sobota)
Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz A. Kosior
Kierownik organizacyjny: dr n. med. Radosław Piątkowski

Miejsce kursu:
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

Organizatorzy:

  1. Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
  3. Stowarzyszenie Społeczny Instytut Zdrowia
  4. BAYER Polska Sp. z o.o.

Wykładowcy: 

prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz A. Kosior
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej,
CSK MSWiA, Warszawa,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

dr n. med. Katarzyna Kurnicka
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Radosław Piątkowski
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej,
CSK MSWiA, Warszawa

 

PLAN KURSU

9:00 – 9:05
Powitanie.
prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz A. Kosior

9:05 – 9:15
Prezentacja firmy BAYER.

9.15-10.30
SESJA I: Lewa komora.
Moderatorzy: Kurnicka K, Piątkowski R, Kosior DA.

Ocena lewej komory.  Rekomendacje EACVI/ASE.
prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz A. Kosior

Echokardiografia w chorobie wieńcowej. Powikłania zawału serca. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Radosław Piątkowski

10:30 – 11.30
SESJA II: Prawa komora i krążenie płucne.
Moderatorzy: Kurnicka K, Piątkowski R, Kosior DA.

Ocena prawej komory i pnia płucnego.  Rekomendacje EACVI/ASE.
dr n. med. Katarzyna Kurnicka

Zatorowość płucna. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Katarzyna Kurnicka

Nadciśnienie płucne. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Katarzyna Kurnicka

11:30 – 11.45
Przerwa kawowa.

11.45 – 14:00
SESJA III: Wady serca.
Moderatorzy: Kurnicka K, Piątkowski R, Kosior DA.

Wady zastawki aortalnej. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Katarzyna Kurnicka

Wady zastawki mitralnej. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Radosław Piątkowski

Wady zastawki trójdzielnej. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Radosław Piątkowski

14:00 -15:00.
Przerwa obiadowy.

15:00 – 16:00
SESJA IV: Choroby wsierdzia.
Moderatorzy: Kurnicka K, Piątkowski R, Kosior DA.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Katarzyna Kurnicka

16:00 – 17:00
SESJA V: Choroby mięśnia sercowego.
Moderatorzy: Kurnicka K, Piątkowski R, Kosior DA.

Kardiomiopatie. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Radosław Piątkowski

17:00 –17:15.
Przerwa kawowa

17:00 – 17:45
SESJA VI: Echokardiografia przezprzełykowa.
Moderatorzy: Kurnicka K, Piątkowski R, Kosior DA.

Echokardiografia przezprzełykowa – przykłady zastosowań. Prezentacja przypadków.
dr n. med. Radosław Piątkowski

17:45-18:30
SESJA VII. Przykładowe zestawy egzaminacyjne.
Moderatorzy: Piątkowski R, Kosior DA.